Fra behersket optimisme til vild glæde

Det beskriver vel egentlig meget godt forløbet fra marts til oktober i 1991. 1. holdet skulle tage hul på sæsonen efter at i 1990 at have været lige ved og næsten.

22 kampe senere og uden nederlag, det må vel være godkendt, Oprykningen til Serie 2 var på sikker vis kørt i hus med hele 6 point ned til nummer 2. Se blot herunder hvad de lokale avise skrev i startenaf sæsonen, senere og endelig omkring den sidste kamp i oktober/november.

Kranken

Dette er lidt af histotrien om en lidt skør fest-forening, der stille og roligt blev en solid støtteforening for Frem Hellebæk Fodbold

Krankforeningen blev stiftet i 1983 af Jesper Scheel, Claus Hansen, Steen Tafdrup, Max Christiansen og Svend Djurhuus.

Foreningen startede vel egentlig som en spøg, da stifterne mente der skulle være lidt mere ramasjang og sjov i gaden når fodbolden holdt sine årlige afslutningsfester m.m. En af ideerne var at kåre årets Krank-mester, titlen gik til en spiller/leder der havde lavet flest skøre/morsomme ting, lavet en skævert, været lidt krank dagen derpå eller på anden vis skilt sig ud.Med titlen fulgte selvfølgelig pokal, Krank-trøjen, gavekort og selvfølgelig en begrundelse for valget. 

Henover årene blev krankforeningen en lidt mere seriøs støtteforening for fodbolden, hvor man blandt andet via den årlige pinseskovtur, karneval, afslutningsfester med flere, har forsøgt at skrabe penge sammen til seniorafdelingen og senere også ungdomsafdelingen. Her skal vi og må nævne "Rasmus". Rasmus var en ganske almindelig Rasmus Klump sparebøsse der "gik rundt" når kranken holdt fest. "Rasmus var godt fyldt når han vendte tilbage til udgangspunktet, nogle år mere end andre. Vi kan nævne at en af fodboldens trofaste Hellebæk-støtter Karsten Gudmandsenputtekde kr. 650,00 i "Rasmus" til en afslutningsfest.

Krakforeningen overtog omkring 1985 også ansvaret for kampprogrammet til 1. holdets hjemmekampe, som via hårdt og slidsomt arbejdeblev fremstillet helt frem til 2005. Kampprogrammet gav via sine mange annoncører et lille overskud og blevmangfoldiggjort i op til 3-400 eksemplarer pr. hjemmekamp, godt gået.

Kranken har gennem årene haft en rimelig trofast skare af passive medlemmer, som via kontingenten har støttet arbejdet og derigennem Frem Hellebæk Fodbold. på sit højeste talt "Kranken" over 200 medlemmer, idag ja hvem ved?

Krankforeningen har siden 1983 og frem til 2010 udbetalt hundredetusinde kroner i form at tilskud til stævnedeltagelse, træningslejre og checks til Fodboldafdlingen ved de årige afslutningsfeter, Krank foreningen har financieret overdækningen ved gamle Corner, flagstangen og flere end 200 bolde.

Adskillige personerhar i de forgangne år siddet i krankforeningens bestyrelse, dog skal Caus Hansen, Steen Tafdrup, James Poulsen, Jackie Johansen, Henrik Roland og Carsten Orth nævnes som dem der har trukket "det store læs". Nævnes skal selvfølgelig også Svend Djurhuus der, dels har været formand i alle årene og stadigvæk er, vel er hovedårsagen til at kranken har eksisteret i alle de år og været en stor del af Frem Hellebæk Fodbold.

Her følger blot et enkel indlæg i et af kampprogrammerne i 1998 forud for årets afslutningsfest:

Hvem bliver Krank-Mester anno 1998???

Allerede på nuværende tidspunkt vil der gå mange rundt med bange anelser. I skal lige vide at Krank foreningen ved meget mere end i tror! Krank foreningen har magt og agt til at få sandheden om enhver hændelse, eskapade eller fejltrin folk har lavet.

Så hvis du tror ingen ved noget om den dag du dummede dig - så kan du godt tro om - KRANK-FORENINGEN VED DET!!! Kom og deltag i årets afslutningsfest, så får du at vide om det er sandt.

I 1998 blev Johnny Go Go i øvrigt Krank-Mester!

Krankmestre 1981 - 2002

1981

Steen Tafdrup

1995

Lars Torp

1982

Willy Syhler

1996

Jacob Pedersen

1983

Torben Nielsen

1997

Henrik Nielsen

1984

Michael Andersen

1998

Johnny Go Go

1985

Henrik Nielsen

1999

Søren Krog

1986

Thomas Warming

2000

Ulrik Vedelskov

1987

Jacob Jensen

2001

Lars Dres

1988

Lars Dres

2002

Jonas Jensen

1989

Lars Dres

2003

Søren Krog

1990

Henrik Wandahl

2004

Claus Bak-Jensen

1991

Kim Heintz

2005

Emmerik

1992

Claus Hansen

2006

Mads Jørgensen

1993

Claus Bak-Jensen

2007

Mads Illum

1994

Bjarne Kondrup

2008

Mads Jørgensen

Damen har 40 års jubilæum

Idrætsforeningen Frem Hellebæk afholder jubilæumsfest

på Hotel Hellebæk Kyst lørdag den 11. september 1965 kl. 18:30

Middag med efterfølgende bal, Pris 12 kr. pr. person

Tilmelding til bestyrelsen senest den 8. september

Sådan var ordene i indbydelsen til damens 40 års jubilæum i klubbladet i 1965, invitationen fortsatte:

Jubilæumsfesten flyttes fra den 18. til den 11. september af hensyn til Hotel Hellebæk Kyst, som bedre kunne modtage klubben den 11.

Festen startede kl. 18:30 med et velkomst glas sponseret af Hotelejer Direktør Rasmussen. Derefter gik man til bordshvor jubilæumsmiddagen bestod af 3 slags sild, varm rødspættelfilet med citron og remoulade, ribbensteg med både hvide og brune kartofler samt isbombe til dessert.

Middagen kostede Kr. 17,25 inkl. betjening ekskl. drikkevarer, foreningen ydede et tilskud på Kr. 5,25 til medlemmer, således at prisen blev Kr. 12,00 pr. person

"Det var en rigtig god jubilæumsfest"

De 127 medlemmer samt gæsterne æresmedlemmerne Peter Christensen og Ove Amelung med fruer, Sognerådsformand Karl Olsen med frue, foreningens revisor gennem 40 år Hr Sandell med dame. SBU var repræsenteret af Svend Petersen med frue og FAG af Aage Hansen med frue samt selvfølgelig den lokale presse.

Formand Poul Sørensen gav en kort gennemgang af foreningens virke gennem de første 40 år, det der særligt huskes, som man stadigvæk talte om i 65 var landliggerkampene. Drengenes tur til Kallehave og ikke mindst turene til Skiptved i Norge.

Formanden omtalte klubhusbyggeriet, som en af de helt store begivenheder i klubbens historie. Midlerne til dette byggeri var blandt andet fremkommet ved en storstillet årlig gave på Kr. 340,00 fra en tidligere Hellebækker Hr. Hedblom, der var bosat i USA.

Sognerådsformand Karl Olsen ønskede tillyke med jubilæet og mindedes mange gode år med gymnastikken under ledelse af Peter Christensen. Karl Olsen omtalte også klubhusbyggeriet, hvor klubbens drenge havde været travt beskæftiget med at rense murstenene, han kunne også lige nævne at klubben havde trods kommunen havde ydet et tilskud, havde klubben ikke bedt om en eneste krone til byggeriet.

Da byggefonden rådede efterhånden over Kr. 27.000,00 hvorefter arbejdet/byggeriet blev påbegyndt og det nye klubhus stod færdigt 3 måneder senere.

IFH, stiftet 9. september 2016

I årene omkring 1920 var fodboldbacillen også nået op til Hellebæk. Pinsbakken blev det naturlige samlingssted for en del unge mennesker, der absolut skulle "sparke fodbold", efterhånden var de blevet så mange at de ligefrem kunne stille et hold. Uden nogen form for organisation holdt disse unge sammen i flere år, hvor de tog ud til nær og fjern for at spille kampe mod rigtige klubber. Det var først i 1925 at Spindemester Peter Christensen tog initiativet til at få stiftet en rigtig fodboldklub. Han indkaldte til stiftende generalforsamling på det lokale Strandhotellet. Mødet var så godt besøgt, at der overhovedet ikke var nogen diskussion om starten af den nye klub. På mødet deltog også Politikens  da-værende sportsredaktør Gunnar Aabye, der gav de nyvalgte ledere mange gode råd med på vejen. Peter Christensen blev helt naturligt valgt som formand og den øvrige bestyrelse bestod af Chr. Jørgensen, John Gudmandsen, Evan Møller og John Jørgensen

I de første år blev alle hjemmekampe spilleti den idylliske "Fold" inde i skoven, banen var dig behæftet med den ret graverende fejl, at der var ualmindelig skrå. Foden af det det øverste mål lå nærmest i plan med overliggeren på det nederste mål,  og det unægtelig noget ejendommeligt - ikke mindst for modstanderholdene, der hurtigt lærte at frygte Hellebækkerne på ders hjemmebane.

Helt forståeligt at banespørgsmålet blev bestyrelsens og klubbensallerstørste fokus og preblem, men der skulle gå hele 12 årfør man kunne tage banen ved Krogebakken i anvendelse efter lange forhandlinger med Sognerådet og økonomisk støtte fra Hellebæk Klædefabrik - en virksomhed, dr altid har set på Frem Hellebæks problemer med den allerstørste velvilje og forståelse. Idag spiller vi som bekendt på Nordkysthallens baner, der blev taget i anvendelse i 1991, men som på Krogebakken savner vi også her et klubhus, Krogebakken fik sit klubhus i 60'erne, på nordkysthallens anlæg har vi foreløbig kun Corner.

Det kan ikke siges med bestemthed hvornår Frem Hellebæk Fodbold blev optaget SBU, men i foråret 1937 sluttede B-holdet på 1. pladsen med 10 point for 6 kampe, samme som fredensborg der efter omkamp sikrede sig kredsmesterskabet,. Oprykningen til Række A var dog sikret fra den kommende sæson.

I 1925 kostede en rigtig læderbold med slange den formidable sum af Kr. 15.00 - 18,00, dommerhonoraret var inkl. kørsel på mellem Kr. 2,25 - 5,00. Det første års regnskab balancerede med Kr. 882,52 og udviste et overskud på Kr. 137,71. 

En ildsjæl i Frem Hellebæk

"Fuldtidsjob med smilet som belønning"

Orla Jensen har i mindst 17 år ofret hele sin fritid på lederarbejdet i Frem Hellebæk Fodbold, dette blev fulgt op med jobbet som altmuligmanden, der bruger 30-40 timer om ugen på anlægget ved Nordkysthallen - uden at få en øre for det.

Orla Jensen 61 år arbejdede et sted mellem 30 og 40 timerom ugen ved Nordkysthallen i Ålsgårde. Stort set hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag-, lørdag og søndag var han at finde et sted på fodboldbanerne eller i hallen.

Orla Jensen var en af de hundredevis af idrætledere der ofrede en rigtig stor del af deres fritid på den lokale idrætsklub uden at få andet end takken for det.

Det var nu også belønning nok mente Orla Jensen der havde haft lederkasketten på i Frem Hellebæk siden marts 1980 - blot en måned efter han og familen var ankommet fra Bornholm. "jeg kan lide at være her og jeg ved , at jeg bliver respekteret for min indsats. Belønningen var at komme herop og møde en masse mennsker, som kender en for det man yder", sagde Orla Jensen.

"Man kan ikke gå hjemmefra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvis ikke den bedre halvdel er indforstået med det"

Orla Jensen var klubbens altmuligmand med titel som Materialeforvalter, men det var ikke en titel der passede Orla der absolut foretrak den mere jordbundne titel "Altmuligmand". Den passede også meget bedre Orla havde vel en finger med gang der skulle ordnes noget praktisk. 

Det der foregik inden for den hvide kridtstreg, havde Orla ikke noget med at gøre men alt andet udenfor stregen, var han på en eller anden måde invoverel i, lad mig blot nævne i flæng: opkridtning af baner, vask af spillertøj, vedligehold materialer, boldpumpning, fordeling af omklædningsrum til både egen og gæstende hold, dommerafregning ogorganisering af telefonbogsomdelingen og meget meget mere

Det startede i 1980 med en tjans som ungdomstræner og allerede året efter blev han valgt ind i bestyrelsen som kasserer i Fodbolden, Orla har også haft en to-årig periode som Frem Hellebæks Hovedformand samt 4 år som fodboldformand, inden han i 1992 trådte helt ud af al bestyrelsesarbejde.

Der kommer ikke en personlighed som Orla Jensen i Frem Hellebæk Fodbold igen! 

Ildsjæle

Frem Hellebæk har gennem årene haft mange ildsjæle, folk der gennem adskillige år har ydet et stort stykke uvurderligt arbejde for klubben og medlemmerne.

Ove Amelung er vel uden sammenligning den person der har betydet mest for klubben over en meget lang årrække, blandt andet er hans indsats i forbindelse med bygningen af klubhuset på Krogebakke og Nordkysthallen nærmest uvurderlig - men vi kommer heller ikke uden Peter Christensen, som tog initiativet til at få klubben stiftet tilbage i 1925. Ove Amelung modtog i 1975 fortjent DBU's sølvnål. Både Peter Christensen og Ove Amelung er udnævnt til æresmedlemmeri klubben

Mange andre kan også nævnes fra de første årtier i klubbens historie, hvor mange var med til at skabe det Frem Hellebæk vi kender i dag. Ingen nævnt ingen glemt!

Kommer vi længere frem i historien, må vi nævne Poul Sørensen, der blandt andet var redaktør på klubbladet "FREM NYT" og Børge Frederiksen der arbejdede utrættelig for klubbens ungdom. Begge modtog i 1975 SBU's æresnål.

Udover de ovenstående skal vi nævne Carl Hansen der i 1985 modtog SBU's æresnål for 36 års virke i Frem Hellebæk Fodbold, Svend Djurhuus der var formand for klubbens støtteforeningen Kranken gennem 25 år, Orla Jensen som i mere end 25 år ydede en stor indsats i idrætsforeningen/fodboldafdelingen. Carl, Svend og Orla er alle æresmedlemmer i Frem Hellebæk Fodbold. 

Vi har selv helt her op i nutiden sine ildsjæle, her kan nævnes, bl. a. Bjarne Petersen der har arbejdet utrættelig for klubbens bedste, Bjarne fik i 2015 prisen som årets idrætsleder i Helsingør kommune. 

Søndag den 1. august 1937 "Baneindvielse"

Endelig skulle den nye bane på Krogebakken tages i brug og dette skulle ske med brask og bram. Den siddende bestyrelse med formanden E. Oldengaard i spidsen, havde planlagt ganske meget denne særlige søndag med stor hjælp fra mange frivillige og byens mange forretningsdrivende. Se blot programmet herunder, skrevet som det fremgår af protokollen fra 1935 - 1945.

Programmet for indvielsesfesten søndag den 1. august 1937

Kl. 10:00 – 10:40

Junior II kamp

Kl. 10:45 – 11:30

Junior I kamp

Kl. 12:00

Samles alle gymnaster damer, herrer, piger og drenge og fodboldholdene for at med fane og musik i spidsen marchere gennem byen til Festpladsen.

Kl. 12:45

Indvielsestale  på Fodboldbanen af sognerådsformand H. Sandell

Kl. 13:00

Senior II kamp

Kl. 14:15

Fodboldkamp mellem K.B. Köbenhavn(1. div.) og H.I.F. Helsingör(2. div.)

Kl. 16:00

Åbnes festpladsen med 

Som vederlag for deltagelse i kampen blev de to holdsspillere indbudt til middag på Hellebæk Badehotel, hvor middagen bestod af Fisk, kalveryg med Gemyse og is samt naturligvis tilhørende vin. I arrangementet var der også tilbudt befordring tur retur i bil.

På Festpladsen var der Tombola, lotteri, skydetelt, keglebane, festtelt og det hele var udsmykket med flag.

Da også Fanen var ny og var fremskaffet ved hjælp fra tidligere Formand P Christensen afholdtes der Faneindvielses fest lørdag den 31. juli kl. 21:00 i Festteltet på pladsen.

Her i 1937 havde dommehonoraret sneget sig op på den anselige sum af Kr.2,25 - 6,00 pr. kamp så den samlede omkostning til dommerhorarer var i 1937 Kr. 96,50

Det sker i i/udenfor klubregi

Lør 03-03-2018 kl. 13:00U17 Drenge Divisionen 2017/18, Div