Medlemsskab

Fremover vil det kun være muligt at melde sig ind alternativ ud af Frem Hellebæk Fodbold via klubbens hjemmeside, her under menupunktet "Medlemsskab".

Der er fremover ikke noget der hedder "hasteindmeldelser", der er kun en måde at blive medlem af Frem Hellebæk Fodbold på og det ved at indmelde sig  via klubbens hjemmeside.

Udmeldelse kan også kun ske via klubbens hjemmeside og ikke ved at give træner/bestyrelsen eller andre besked om at man ønsker at blive meldt ud af Frem Hellebæk Fodbold.

Er man skadet, ude og rejse eller på anden vis forhindret i at deltage i kamp eller træning over en længere periode, kan man søge om kontingentfrihed i en angiven periode, Dette kan kun ske skriftligt til klubbens sekretær på mail chris@hoeing.dk, på baggrund af fremsendte ansøgning vil klubbens ledelse tage stilling til ansøgningen. Herefter vil ansøger blive meddelt klubbens beslutning.

Kontingent betales halvårligt, normalt med forfald i februar og september, ved manglende betaling af kontingent fremsendes rykker 1 med pålagt rykkergebyr kr. 50,00 til betaling senest 10 dage efter modtagelse. Er betaling ikke registreret inden for den angivne periode fremsendes rykker 2 med yderligere pålagt rykkergebyr kr. 100,00, til betaling senest 8 dage efter modtagelse.

Er kontingent inkl. rykkergebyrer stadigvæk indbetalt, udelukkes medlemmet fra al aktivitet(kamp, træning og sociale aktiviteter) i Frem Hellebæk Fodbold. Spillerlicens kan indtil forfalden kontingent og rykkergebyr er betalt ikke overføres til ny klub i Danmark, hvilket vil betyde at man ikke kan spille før restancen er betalt 

Det sker i i/udenfor klubregi

Lør 03-03-2018 kl. 13:00U17 Drenge Divisionen 2017/18, Div