Nyt fra Bold.dk

Årets Fodboldskole er nu nået til vejs ende

Herover ses de 120 glade deltagere ved årets fodboldskole. I er flotte i rødt! Fodboldskolen er nu slut og der skal lyde en stor ros til de mange børn og unge for deres positive indstilling under Frem Hellebæk Fodboldskole, det er en fornøjelse at opleve jeres iver og entusiasme, selvom i er trætte og har været i gang i hele 5 dage.Godt gået! I år havde vi også en målmandsskole der  under ledelse af meget kompetente Brina Gruber blev gennemført i to afdelinger om torsdagen. Her fik de deltagende målmænd virkelig puttet noget i værktøskassen, de kan anvende i deres fortsatte virke som målmænd. Brian har allerede givet grønt lys til at gentage målmandskolen ved næste års fodboldskole Trænerteamet: Tobias Jørgensen, Therese Hoeing, Emil Løwe, Christoffer Svendsen, Martin Hoeing, Jonathan S Petersen, Frederik Blomsterberg, Alexandre Beguin, Philip Hansen, Christoffer Wargo, Niclas Tafdrup, Magnus S Petersen, Anders Toyberg, Jeppe S Petersen og den sportslige leder Frederik Sandby(der ses på billede herunder), har alle medt sig under fanerne til 2017 Fodboldskolen. Vore to allesteds værende piger Anett Wargo og Heidi Marker, der har været klar med plaster, trøst og højt humør, har snittet de 140 kg. frugt og små 30 vandmeloner samt blandet op til 150 liter saft, så de mange deltagere også fik lidt godt at spise henover de 5 dage som skolen løb. De mindste har haft besøg af FC Nordsjællands maskot Timba, spændende Vejret har vi alle taget med højt humør selvom det periodisk så lidt sort ud. Fredagen blev sluttet af med den store fælles opvarmning under ledelse af Tobias "Suicide" Jørgensen, hvorefter den stod på konkurrencer og det store opgør mod trænerne, en kamp der blev ledet af en meget upartisk Søren Jensen, selvfølgelig vandt deltagerne.Dagen blev afsluttet med grillpølse og brød med sodavand og udlevering af diplomer. Her har vi så Anett Wargo og Heidi Marker, der bare var klar på alle de udfordringer der kom i løbet af årets fodboldskole. Tak for i år, vi ses i 2017

Link til læs mere

Flere Frivillige!

Bestyrelsen indledte den 26. april en proces, i samarbejde med en af DBU Sjælland's klubkonsulenter, der fremover skal medvirke til at flere personer vil tage del i det frivillige arbejde som Frem Hellebæk Fodbold bygger på. Vi i bestyrelsen er klar over at vi står over for en lang proces, hvor vi skal tage mange små skridt for at nå frem til målet, flere frivillige. Vi er også klar over at vi skal synliggøre klubbens mange opgaver hen over året, derfor færdiggøres nu et "årshjul", hvor de tilbagevendende årlige gøremål indskrives for vi får en mere struktureret synlig køreplan, hvor samtidig vil forsøge at sætte et timeforbrug op på de forskellige opgaver som holdtilmelding fortløbende turneringer, Tilmelding og forberedelse til f. eks, Vildbjerg Cup, den årlige Fodboldskole, Corner vagtplan, administrative og praktiske opgaver samt bestyrelse- og udvalgsmøder. dette er i princippet de første to punkter af tre  i den første del af handleplan bestyrelsen vedtog at agere efter og vi forventer at "Årshjulet" bliver færdiggjort ved næste bestyrelsemøde den 10. maj 2016. Det tredie ben i handleplanen er oprettelsen af et frivilligheds Team, hvor Ungdomsformand Kim Soldbro har accepteret at være foreløbig tovholder. Målet er at finde 3- 5 personer fra klubbens forskellige afdelinger(Børne- og ungdomsafdelingen, seniorafd., fædrebolden og The Old Ones) der sammen skal udgøre klubben Frivilligheds Team. Tanken er at dette Team skal være Tovholder på de opgaver der ikke naturligt er bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen vil her på hjemmesiden, fortløbende orientere om processen og synliggøre det frivillige arbejde, der skal få klubben til fungere optimalt. Klubben har i dag en dedikeret trænergruppe med holdledere og ledelse der sammen varetager alle opgaver med hjælp at ganske få frivillige frivillige, dette ønsker vi ændre på, så vi kan dele opgaverne ud på flere frivillige.Samtidig vil vi også foretage os noget over for de ældste omkring klubben, for at eventueltinddrage dem i noget at arbejdet omkring klubben, måske skulle de også mødes til en gang motionsbold på det grønne klæde, hvem ved?

Link til læs mere


KLUBBENS SPONSORER

Her loades formularen

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...