Menu

Medlemsskab

Er du allerede medlem

Når du er oprettet som medlem, skal du huske at rette i dine oplysninger, hvis der sker ændringer.

Klubbens medlemsregister bliver automatisk opdateret med de oplysninger, du indtaster. Medlemsregisteret indeholder oplysning om navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. og e-mail.

Ændringer til dine personlige medlemsoplysninger skal foretages på DBU's hjemmeside via dette link: https://mit.dbu.dk/ (åbner i nyt vindue). Log ind med dit brugernavn og adgangskode, som du fik i din velkomstmail. Har du glemt dine koder, så tryk på "Glemt adgangskode?", og du vil få dem tilsendt i en mail.

Når du er logget ind, trykker du på menupunktet "Mine oplysninger", hvor du har mulighed for at rette i dine medlemsoplysninger.

Det er vigtigt, at dine oplysningerne altid er korrekte, da de bruges af klubben til udsendelse af kontingent, og til at udsende information fra klubbens bestyrelse, holdledere og trænere.

For at klubben, holdledere og trænere skal kunne sende beskeder til dig, er det ligeledes vigtigt, at du har sat kryds i "Ja tak, jeg vil gerne modtage SMS'er og E-mails fra klubben".

Indmeldelse

Når du skal indmelde dig, så find den rette afdeling i skemaerne nedenfor og tryk på "Indmeldelse i afdelingen". Følg herefter vejledningen på skærmen. Når din indmeldelse er registreret og godkendt, modtager du en velkomstmail. Der kan gå et par dage.

Studierabat

Nye medlemmer

Frem Hellebæk Fodbold ønsker at tilbyde fuldtidsstuderende, der ikke samtidig har fuldtidsjob, en studierabat på medlemskontingentet.

Derfor er der mulighed for at opnå studierabat på 20% svarende til kr. 200,00 pr. halvår, hvis man er fuldtidsstuderende og uden fuldtidsjob og kan dokumentere dette med studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 år). Studierabat kan ikke opnås for ungdomsuddannelser på f.eks. tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier.

Eksisterende medlem:

Er du allerede medlem, skal du blot sende en kopi af dit studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 år) til sekretæren(mail chris@hoeing.dk) sammen med information om navn, adresse, fødselsdato og forventet slutdato på dit studie.

Nyt medlem: For at opnå studierabat skal du som nyt medlem først udfylde indmeldelsen (benyt linket nedenfor). Herefter skal du sende en e-mail til sekretæren(mail chris@hoeing.dk) med kopi af dit studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 år) samt information om forventet slutdato på dit studie. Bemærk, at dit medlemskab med studierabat først er gyldigt, når studiekortet med oplysninger er modtaget.

Betalingsbetingelser

Kontingentet opkræves forud!

Halvårligt kontingent dækker perioderne 1/1-30/6 og 1/7-31/12. Der skelnes således ikke mellem udendørs og indendørs fodbold. Det vil fremgå af opkrævnings advis hvilken periode opkrævningen vedrører.

Betales kontingentet ikke rettidigt udsendes der en Rykker 1 10 dage efter forfaldsdato., hvor der tillægges et rykkergebyr på kr. 100.

Betales Rykker 1. ikke senest 8 dage efter udsendelsesdato, udsendes Rykker2., og der tillægges yderligere kr. 100 i rykkergebyr.

Betales Rykker 2. ikke senest 8 dage efter udsendelsesdato, vil medlemmet automatisk blive slettet af medlemslisten. Medlemmet vil ikke være spilleberettiget i andre klubber, da spillercertifikat ikke kan udleveres, grundet kontingentrestancen.

Ønsker medlemmet at blive gen-indmeldt, kan dette kun ske efter betaling af fulde kontingentrestance og forudbetaling af kontingent til nuværende/næste kontingentperiode.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved at sende en e-mail til sekretæren(chris@hoeing.dk) med angivelse af dit fulde navn, adresse og fødselsdato.

Spillercertifikat kan udleveres til en anden klub, efter vi har modtaget din udmeldelse, og på betingelse af du ikke er i kontingent restance.

 Øvrige spørgsmål vedrørende. medlemsskab 

Eventuelt øvrige spørgsmål til dit medlemskab i Frem Hellebæk Fodbold bedes rettet til sekretæren(chris@hoeing.dk).